Categories
Kryptowaluty

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej spoczywa nie tylko na osobach, które uzyskały przychód w związku ze zbyciem kryptowalut, lecz nawet jeśli podatnik poniósł wyłącznie koszty związane z cyfrowymi aktywami. Czas na złożenie deklaracji podatkowej trwa do 30 kwietnia 2024. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się najważniejszych informacji na temat rozliczenia podatku od kryptowalut w 2024 roku.

Stawka podatku od kryptowalut

Stawka podatku od kryptowalut w Polsce wynosi 19% i nie zmienia się w zależności od osiąganego dochodu. Po przekroczeniu miliona podatnik musi uiścić opłatę solidarnościową wynoszącą 4% od uzyskanego dochodu.

Nie ma żadnej ulgi podatkowej dla osób poniżej 26 roku życia, zatem każdy, bez względu na wiek, musi pamiętać, by w określonym terminie złożyć deklarację PIT-38.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od kryptowalut?

Jeżeli przeprowadzasz transakcje wyłącznie pomiędzy portfelami kryptowalutami i nie przechodzisz przez bramkę krypto-FIAT, nie masz obowiązku złożenia deklaracji podatkowej. Sytuacja ta jest neutralna, dlatego spora część inwestorów decyduje się na włożenie swoich zasobów w stablecoiny, czyli kryptowaluty, których kurs oparty jest o konkretną walutę fiducjarną (PLN, EUR, USD itd.). Natomiast, jeżeli kryptowaluty zostaną wypłacone (np. poprzez użycie bitomatu, skorzystanie z usług kantoru kryptowalutowego), wtedy obowiązek złożenia deklaracji już obowiązuje.

W przypadku poniesienia strat również nie musisz płacić podatku, ponieważ nie uzyskałeś żadnego dochodu.

Nie musisz wypełniać formularzu w trakcie roku. Deklarację podatkową PIT-38 składasz wyłącznie raz, pod koniec kwietnia każdego roku.

Przykładowo, jeżeli Twoje kryptowaluty przejdą przez bramkę krypto-FIAT 1 stycznia 2024 roku, obowiązek rozliczenia się z nich następuje dopiero w następnym roku.

Co ważne, zysków (przychodów/kosztów) związanych z obrotu cyfrowymi aktywami nie można łączyć z innymi zyskami kapitałowymi np. akcjami, udziałami itd.

Nawet jeśli wyłącznie kupiłeś kryptowaluty, musisz przepisać je do kosztów w formularzu PIT-38, by w kolejnych latach przepisać je do kolejnych deklaracji, aż do momentu całkowitego rozliczenia z kryptowalut.

Czy można rozliczyć kryptowaluty w ramach prowadzenia działalności gospodarczej?

Niestety, nie ma możliwości rozliczenia ich z przychodami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu ograniczenia wartości dochodu przedsiębiorstwa w danym okresie. Wyjątkiem w tej sytuacji jest prowadzenie działalności związanej z cyfrowymi aktywami.

Czy od airdropów trzeba płacić podatek w Polsce?

Nie, od samego airdropu nie ma obowiązku, by płacić dodatkowy podatek. Transakcje krypto-krypto, a także otrzymanie samych tokenów nie wiąże się z dodatkowymi wpisami do formularza PIT-38. Deklarację podatkową składamy wyłącznie wtedy, gdy przejdziemy przez bramkę krypto-FIAT. W przypadku airdropów koszt uzyskania przychodu jest zerowy, zatem 19% odliczamy od całej uzyskanej kwoty.

Sprawa podobnie wygląda w przypadku sprzedaży wykopanych kryptowalut – koszty uzyskania przychodu są zerowe, więc kwota podatku obowiązuje od 19% całości. Niestety, nie ma takiej możliwości, by zakup specjalnej koparki kryptowalutowej wrzucić w koszty.

Czy wyjazd do innego kraju zwalnia nas z płacenia podatku w Polsce?

Niestety, to często powielany mit. Mimo wyjazdu do innego kraju, np. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Estonii lub Portugalii wciąż jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej PIT-38 w Polsce.

Co grozi za niezapłacenie podatku od kryptowalut w Polsce?

Jeżeli spóźniłeś się ze złożeniem deklaracji podatkowej PIT-38 możesz złożyć tzw. czynny żal, czyli przyznanie się do popełnionego błędu i możliwie jak najszybciej uiścić daninę.

W myśl art. 54 §1 KKS podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

W przypadku nierozliczenia się z kwoty poniżej 15 050 zł karą jest grzywna określona kwotowo. Waha się ona od 301 do nawet 60 200 zł.

Jak widać, lepiej nie zwlekać ze złożeniem deklaracji i nie łudzić się, że Urząd Skarbowy nie wykryje naszego dochodu. Organ ten w tym obszarze działa bardzo aktywnie i łatwo wyłapuje oszustwa podatkowe.

Podsumowanie

Na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z kryptowalut masz czas do końca kwietnia 2024 roku. Jeżeli Twoje cyfrowe aktywa przeszły przez bramkę krypto-fiat po nowym roku, rozliczysz je dopiero w następnym.

Polska co prawda nie jest rajem podatkowym dla inwestorów obracających kryptowalutami jak chociażby nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, czy Portugalia, Malta, Zjednoczone Emiraty Arabskie lub Szwajcaria, natomiast sprawa rozliczenia wygląda całkiem prosto i przejrzyście, co nie jest często spotykane w polskim prawie podatkowym.

Pamiętaj o rozliczeniu w terminie, gdyż brak złożenia deklaracji podatkowej PIT-38 w określonym czasie może prowadzić do niemałych kłopotów, w tym wysokich kar pieniężnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *